Inžineriniai geologiniai tyrimaiInžineriniai geologiniai tyrimai (IGT) yra neatskiriama statinių pamatų projektavimo ir statybos proceso dalis. IGT kiekis, gylis ir sudėtingumas priklauso nuo būsimos statybos vietos gamtinių sąlygų ir projektuojamo statinio pobūdžio. Vykdant IGT yra tiriami įvairūs gamtiniai ir antropogeniniai procesai bei reiškiniai, geologinė būsimo statinio pagrindo sandara, statybos aikštelės reljefas, požeminio vandens slūgsojimo gylis ir sudėtis, gruntų, slūgsančių po būsimu statiniu, geotechninės savybės. Tyrimuose yra naudojamos įvairios darbų rūšys: gręžinių gręžimas, lauko tyrimų metodai, laboratoriniai gruntų bandymai, hidrogeologiniai ir geofiziniai tyrimai ir kiti. Patikimiausi rezultatai apie inžinerines geologines sąlygas yra gaunami tada, kai visos IGT darbų rūšys yra vykdomos kompleksiškai.

Statinis zondavimas

Statinis zondavimas (SZ) angliškai – cone penetration test (CPT) - tai pagrindinis lauko metodas naudojamas Lietuvos inžinerinių geologinių tyrimų praktikoje.

Statinis zondavimas - tai specialaus zondo gilinimas į grunto masyvą (naudojant statinę jėgą ir pastovų greitį), įspraudžiant štangas, prie kurių pritvirtintas zondas. Šio bandymo metu matuojamas zondo antgalio (kūgio) pasipriešinimas smigimui - kūginis stipris - qc, zondo cilindrinio paviršiaus trintis – šoninė trintis fs, bei atskirais atvejais, taikant specialius daviklius, galima matuoti grunte susidarantį porinį slėgį u1, u2, u3. Atliekant statinio zondavimo bandymą, gaunami duomenys apie gruntų savybes nepertraukiamai, t.y labai mažais intervalais, siekiančiais nuo 2 iki 20 cm. Tai leidžia aptikti labai mažus gruntų sluoksnius, linzes bei intarpus, kuriuos įprastais gręžimo ar kitais lauko tyrimų metodais įvertinti neįmanoma. Nepertraukiamas gruntų tyrimas statiniu zondavimu leidžia tirti tokius gruntus, kurių neįmanoma paimti gruntotraukiais ir ištirti laboratoriniais metodais nesuardžius ir nepažeidus jų gamtinės sanklodos ir fizinės būsenos. Tiriant gruntus šiuo metodu, informaciją apie gruntus galima gauti palyginus greitai, įvertinant tiriamos būsimos statybos aikštelės inžinerines geologines sąlygas ir pateikiant duomenis projektuotojams kelių valandų bėgyje, o tai leidžia priimti konstrukcinius sprendimus nedelsiant. Lyginant su kitais lauko ir laboratoriniais geotechninių gruntų savybių nustatymo metodais, vertinat darbo laiko sąnaudas ir gaunamos informacijos kiekį apie gruntų savybes - tai yra vienas iš ekonomiškiausių ir daugiausiai informacijos duodantis lauko tyrimo metodų.

statinio-zondavimo-bandymas-su-geotech-firmos-bekabeliniu-zondu-klaipedos-lez_6358-fed1ffd0e491cc9e88ddce7780b29b8b.jpg statinio-zondavimo-bandymas-su-geotech-firmos-bekabeliniu-zondu-klaipedos-lez-1_5650-1cf6be46e4bd6bba114f56a5a14d06c7.jpg seisminio-ir-statinio-zondavimo-matavimo-iranga-visaginas-2010_3423-612f545890d22d5566d9b0db6f2fcc47.JPG 20160518_125318_5645-0b6a8ce4104226113a671c1c1e7150dd.jpg 20160518_142319_6923-2fbdfbdcf516741885b061c997af70dc.jpg 20160707_122753_9912-35d1ff77a83cdf23e629814c7d2a0a25.jpg dscf3112_4176-2bf5007fe9770d1285b30cf3ab806deb.JPG img_2327_new_1506-98ceb7671db4a875c1dd2891f3e7ea15.jpg img_2395_new_3551-2ad45881e08f441688f5dc71bca4a55e.jpg img_3709_4763-5a203b9371f0b8c576052632ea42b411.JPG sena-tarybine-grezimo-technika-2010-m-vae-geotestus_1921-21c6edcde7c9fe1a253f22d736f14fbb.JPG img_4409_9631-1780d059b986daf7ee5248ca6c8f1052.JPG img_4410_8762-bb77736a2ea9ea38b54777386748329b.JPG img_4411_8212-ab3ffdbc7f6869fcebfccb40596c1ff3.JPG img_4412_3080-4ec5a3c543e42c57288abb706a45ba42.JPG img_4413_7395-1d534f48ff08b95043b5a9da883edb49.JPG img_4414_937-36d546a8be1524c0d1b8bd0a0330ae00.JPG img_4415_6818-488328d08cb5f0fcea3284df2f8de32c.JPG img_4416_5780-57cb49a534291e1a1585beeaa2421464.JPG img_4417_4227-8b22fbe09a6fc0eedb8622eae4f46064.JPG img_4418_1303-5009241eb7da52901ac62bdffe8a3400.JPG Susisiekite su mumis
Dinaminis zondavimas

Norint ištirti giliau slūgsančių smėlinių molinių gruntų geotechnines savybes, GEOTESTUS dažnai naudoja dinaminio zondavimo (DP) metodą.

Tai vienas iš paprasčiausių (technologiniu požiūriu) lauko tyrimo metodų, leidžiančių įvertinti smėlinių gruntų tankumą. Inžineriniuose geologiniuose tyrimuose dinaminis zondavimas suprantamas kaip kūgio smeigimas į gruntą dinaminės jėgos pagalba. Dinaminio zondavimo metu, kūgį pakeitus gruntotraukiu, gauname kitą zondavimo metodą – standartinį penetracijos bandymą (SPT). Tiek DP, tiek SPT metodo darbo principai yra panašus.

Dinaminis zondavimas - tai automatizuotas arba rankinis zondo su antgaliu įkalimas į gruntą plakto pagalba. Šis metodas nusako gruntų pasipriešinimą kūgio smigimui. Ant štangos prisukamas kūgio pavidalo antgalis. Zondas įkalamas į gruntą smūgių pagalba su plaktu, kurio svoris ir kritimo aukštis yra pastovūs ir atitinką įrangos tipą. Zondo vertikalumas palaikomas specialiu įtaisu. Tyrimo gylis gali siekti iki 30 m, o zonduojant gręžinyje ir giliau.

Dinaminis zondavimas dažniausiai atliekamas inžineriniuose gruntų tyrimuose, kai reikia išskirti grunto sluoksnius didesniuose gyliuose, kurie perdengti stiprių gruntų sluoksniais. Dėl skaičiavimo metodikų trūkumų, tyrimų metu gauti duomenys sunkiai panaudojami tolimesniuose geotechninio projektavimo darbuose. Todėl dažnai stengiamasi DP bandymo duomenis susieti su statinio zondavimo (CPT) metu gautais rodikliais. Šios sąsajos gali būti tiesioginės ar netiesioginės, per tam tikrus grunto savybių rodiklius. Dažniausiai naudojama netiesioginė sąsaja yra per tarpinį santykinį tankumo rodiklį (ID).

dinaminio-zondavimo-bandymas-karoliniskes-vilnius-2006-m_1999-25feccf874a3ef8566094ef121c047f1.jpg bandymas-lengvu-dinaminiu-zondu_4915-72b342a0c089310a1c8c7e2be758c068.JPG img_2801_new_5639-91e2bb2d068f92b443c872dfa98fd5d9.jpg Susisiekite su mumis
Bandymas dilatometru

2011 m. VU GMF Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedra įsigijo dilatometrinį prietaisą. GEOTESTUS, glaudžiai bendradarbiaudama su katedra, įsisaviną šią naują, modernią ir Lietuvoje analogų neturinčią įrangą. Gaunami duomenys ateityje galėtų būti pritaikomi ir pamatų projektavime.

Dilatometras (angl. - flat dilatometer, Marchetti dilatometer) buvo sukonstruotas prof. S. Marchetti, Italijoje apie 1980 m. ir šiuo metu yra plačiai naudojamas pasaulyje. Jo populiarumą lėmė tai, kad tai nesudėtingas ir gana didelio tikslumo prietaisas, skirtas grunto savybėms tirti grunto masyve. Jo taikymą reglamentuoja standartas: EN ISO 22476-11:2005 (Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 11 dalis. Bandymas plokščiuoju dilatometru). 

Dilatometras – tai iš nerūdijančio plieno pagaminta plokščia mentė, kurios vienoje pusėje įmontuota apvali plieninė membrana. Plokštė, štangų pagalba (kaip ir statinio zondavimo bandymo metu), yra įspraudžiama į gruntą. Tiriamame gylyje įspraudimas sustabdomas ir atliekamas bandymas: mentės plokštė slėgio pagalba yra išstumiama į gruntą. Matuojamas slėgis, kuris reikalingas plokštei prisiliesti prie grunto ir slėgis reikalingas išsispausti 1,1 mm į grunto masyvą. Pagal dilatometrinio bandymo metu gautus duomenis, naudojantis koreliacinėmis priklausomybėmis, galima įvertinti grunto tipą bei įvertinti savitąjį sunkį γ, rimties koeficientą K0, paskaičiuoti nedrenuotą kerpamąjį stiprį cu (moliniams gruntams), pertankinimo koeficientą OCR (moliniams gruntams), standumo modulį M, vidaus trinties kampą (smėliniams gruntams) ir kt.

htc-022_345-7a88ecc76999267c58e3b12329cb3ee1.jpg imgp0806_6860-05d1938c84378f6ef50fb7592fffba72.JPG imgp0788_9364-e40f03e06eba89da5459f7f65a4323e4.JPG bandymas-dilatometru-stabatiskese-2012-geguzes-3_2503-6a1b6dea0368184d5c3abdab4b5565af.jpg bandymas-dilatometru-stabatiskese-2012-geguze-1_6437-a8140b1d0a3913c0a23be58b5475bf79.jpg bandymas-dilatometru-stabatiskese-2012-geguze-2_8999-a01a868c80570e4400b5b5c26da36fc2.jpg big_i13050723142261099_jvo2s_9380-191c13bbb1c89da2bd5e21854fc01b5a.jpg seismic-dmt-photo-con-pc-603_4497-d57dad0c790a65ed7b29ca64a4746d51.jpg Susisiekite su mumis
Bandymai statine ir dinamine plokšte

Gruntų deformacinės savybės (deformacijų modulis ir kt.) nustatomas įvairiais lauko metodais. Vienas iš patikimiausių yra bandomųjų apkrovų metodas, arba bandymas statine plokšte.

Metodo esmė - apvalus ar kvadratinis štampas palaipsniškai apkraunamas vis didesnėmis apkrovomis bei matuojamas nuosėdis nuo kiekvieno apkrovos laipsnio. Yra kelios šio metodo modifikacijos:

  • statinės plokštės bandymas šurfuose ar kituose atviruose kasiniuose.
  • statinės plokštės bandymas gręžiniuose.
  • bandymas įsukant statinę plokštę žemiau gręžinio kirtavietės;
  • bandymas įsukant statinę plokštę tiesiogiai į grunto masyvą.

Bandymai statine plokšte yra vieninteliai natūriniai bandymai, kurie leidžia gauti tiesioginius bei patikimus gruntų spūdumo rodiklius, naudojamus juostinių ar plokščių pamatų projektavime. Laboratoriniai gruntų deformacinių savybių tyrimai, kurie atliekami su nedidelio dydžio bandiniais, paimtais iš kasinių ar gręžinių, ne visada duoda geriausius ir patikimiausius rezultatus. O kai kuriais atvejais jų neįmanoma iš vis paimti (vandeningi smėliniai ar silpni, plastingi moliniai, organogeniniai gruntai).

Bandymai dinamine plokšte 

Dinaminės plokštės bandymas yra naudojamas žemės sankasų ir kelių pagrindo sutankinimo kokybei patikrinti. Juo nustatomas dinaminis deformacijų modulis Evd, MPa. Bandymas yra naudojamas smėlinių gruntų pagrindams, kurių mažiausių dalelių dydis neviršyja 0,63 mm. Šio bandymo gali būti patikrinamas iki 0,50 cm storio grunto sluoksnis.Gauti dinaminio deformacijų modulio rezultatai naudojami įvertinant gruntų pagrindo sutankinimo laipsnį Dpr.
bandymai-ststine-plokste-ciuteliuose_6073-f7e6e285784a9327e4bf275d737487dc.jpg bandymas-isukama-statine-plokste-2_3082-1860e87cbe94a5938b56936ccdaffbb5.jpg isukamos-statines-plokstes-2_9095-984354632170a21a7cd1d9ff0aaf218a.jpg pasiruosimas-bandymui-statine-isukama-plokste_2363-a148ca7f8c82b834d975feb4adcf75a9.jpg bandymai-statine-plokste-ciuteliuose-2_9618-895385b01be759bdddff354063b3abf5.jpg bandymai-statine-plokste-2-stabatiskes_9177-17f879023a21ecb2700a9e84b7036129.jpg Susisiekite su mumis
Hidrogeologiniai tyrimai
Gręžinių grupės (hidrodinaminis krūmas) išpumpavimo metu gautų duomenų pagrindu, juos apdorojus programine įranga AQTESOLV Standart 4.5, nustatome vandeningo sluoksnio pagrindinius hidrodinaminius parametrus.
ipylimo-bandymai-stabatiskiu-tyrimu-poligonas_5917-439e67ff4d30fcd90fd5542ee7f4e1ab.jpg ipylimai-i-kasinius-bandymai-stabatiskiu-molio-poligonas-1_8554-ed1936529cd64139b22acb68e275a715.jpg hidrogeologiniu-greziniu-irengimas-upes-g-vilniuje-2011-m_4448-b4b5e71bae7d3d756ba6668bec83171a.jpg 20110929060_6176-409255469ce0072644fd589cc8b98cdd.jpg 20110929059_8337-fe2ff29067f2b101d5eb0c840cf4c3e9.jpg 20110929057_8206-fbbafa08e4cdbb9e79c2a63d6b224830.jpg 20110929056_6686-4088c3b1b760268955d05564cbed6054.jpg img_1576_8616-f43b2ba5bf2420a8f4bdae11ad94ba81.JPG img_1579_921-72e74a1a844a960f4a39ebd432ca3e4e.JPG img_2473_774-af41d1cdd030397c95e8ecc952113d9e.JPG img_2474_8053-1cfe65ddf65544754c0bf90fdba79485.JPG
Susisiekite su mumis
Grunto laboratoriniai tyrimai
Atlikus laboratorinius grunto tyrimus galime nustatyti gruntų sudėtį, įvertinti jų fizinę būseną bei fizikines ir mechanines savybes.

Nustačius grunto sudėtį, gaunama informaciją apie grunto granuliometrinę sandarą. Pagal tai galime gruntą suskirstyti į atskirus tipus, identifikuoti jų pavadinimą, spręsti apie būsimą grunto elgseną, bei apytiksliai įvertinti grunto stiprumą.

Nustačius gruntų fizikines ir mechanines gruntų savybes, gauti rezultatai yra naudojami pastato projektavime, konstruktorius pagal šiuos duomenis įvertina statinio pagrindo laikomąją gebą bei parenka tinkamiausia pamatų rūšį, įvertina pagrindo deformacines savybes.

Laboratoriniai gruntų tyrimai mums padeda prognozuoti jų elgseną statybos metu, bei jai pasibaigus, sumažina pamatų įrengimo kaštus, sumažina pastato nusėdimo ir deformacijų pavojų.

Remdamiesi ISO standartais, nustatome fizikines ir mechanines gruntų savybes. Kliento pageidavimu galime nustatyti grunto fizikines ir mechanines savybes vadovaudamiesi ASTM, DIN, GOST standartais.

odometriniai-bandymai_7484-29b091278b88413b307e934a868bbb6e.JPG vu-gruntu-mechanikos-laboratorija-tiesioginio-kirpimo-aparatas-controls-italija_9254-494107c8762c1c976f6ef919edb11d5f.JPG vu-gruntu-mechanikos-laboratorijos-odometrai-controls-firma-italija_894-0a3bf10916faf82c4ac20e3fc5bbd5b1.JPG vu-inzinerines-geologijos-laboratorija-gruntu-granuliometyrines-analizes_7457-34ba436b04c34bee64dac04141b29964.JPG Susisiekite su mumis
Gręžinių gręžimas

GEOTESTUS atlieka gręžimo darbus visoje Lietuvoje. Įmonė taiko kalamojo, koloninio ir sraigtinio gręžimo metodus, naudojant gręžimo stakles ant Iveco Magirus ir 2018 m Lenkijos firmos Bipromasz pagamintos, originalios konstrukcijos gręžimo ir statinio zondavimo savaeigio agregato MWG6-CPT


Atliekant inžinerinius geologinius tyrimus, gręžinių gręžimas vykdomas šalia lauko tyrimų bandymų vietų ir leidžia litologiškai aprašyti gruntą, įvertinti požeminio vandens slūgsojimo gylį, įrengti požeminio vandens matavimo daviklius ir pjezometrus, paimti suardytos ir nesuardytos sandaros tiriamo grunto bandinius ar pavyzdžius. 

Gręžiniai gręžiami sraigtiniu, kalamuoju ir koloniniu būdu, priklausomai nuo to, koks yra tyrimų tikslas, būsimo statinio lygis, tyrimų geotechninė kategorija ir grunto tipas. Taip pat, priklausomai nuo to, kokios kokybės reikalingi grunto bandiniai. Įprastai tokių gręžinių gylis siekia iki 30-35 m. Sraigtinio gręžimo metu naudojami nuo 139 iki 180 mm sraigtai. Gręžiniai gręžiami vykdant ir hidrogeologinius bei ekogeologinius tyrimus. Priklausomai nuo gręžinių gylio, hidrogeologinių sąlygų ir grunto tipo naudojami koloninis, rečiau kalamasis ir sraigtinis gręžimo būdai. 

Šiuo atveju įrengiami laikini ar pastovūs stebimieji ar eksploataciniai gręžiniai. Jų įrengimo metu suleidžiami plastmasiniai vamzdžiai, kurių skersmuo gali būti nuo 58 iki 125 mm. Gylis iki 30-35 m.

snekinis-grezimas-visagine-prie-iae-2010-ziema-2-objekte_1176-5a4471f14b0d046f173feb7b9cda427f.JPG sraigtinis-grezimas-su-geotech-204d-galilauke-visaginas_3461-037ef8d73d74498dc51cda4c1940cba5.jpg kalamojo-grezimo-instrumentas_7344-7a9a55537cf9640ce2c34b2d065c56b4.JPG grunto-bandiniu-paemimas-su-gruntotraukiu-stabatiskes-k-visaginas-2012-pavasaris_5666-c04b86f74cfba856e7caa33c87581ae2.jpg grezimo-snekai_4855-aeea2e581c37271c55c9f6fb255e3b03.JPG dsc08807_5478-11779a31e8cd451451a005e1f03c812b.JPG dsc08774_9845-a172781513172ebff2389457aaa04579.JPG dsc08325_8843-ebaa705af2eb2b522b47723263617ff2.JPG dsc08324_152-dd60f259856dc4addf2a1f55b427da2a.JPG dsc06961_5662-e6286b27b8cfd087bec450589794b567.JPG 20160518_142238_897-0732d320da2456341b0bead051f12741.jpg grunto-bandiniai-2013-stabatiskes-visaginas_8387-7467252b68a0fa18feef5013bf71257a.JPG image1_8937-96f63b230698c929b4f3b9581b520dbc.JPG
Susisiekite su mumis
Kasinių kasimas
GEOTESTUS atlieka kasinių kasimą šalia esamų statinių pamatų. Geotechninėje praktikoje kasiniai reikalingi senų pamatų ir gruntų vizualiniam įvertinimui, suardytos ir nesuardytos sandaros bandiniams paimti bei atlikti lauko bandymus tiek kasinių dugnuose, tiek jų sienelėse.
dsc06971_9097-a78e1c6785cd54075acfaa0b992037c1.JPG 7-1_8224-5a09fcb3108037e311404abe3ee121c5.jpg imgp0176_3146-a118e6e3905c7985b86b23bf1896a9b1.JPG
Susisiekite su mumis