Inžineriniai geologiniai tyrimai

Inžineriniai geologiniai tyrimai (IGT) yra neatskiriama statinių pamatų projektavimo ir statybos proceso dalis. IGT kiekis, gylis ir sudėtingumas priklauso nuo būsimos statybos vietos gamtinių sąlygų ir projektuojamo statinio pobūdžio. Tyrimuose yra naudojamos įvairios darbų rūšys: gręžinių gręžimas, lauko tyrimų metodai, laboratoriniai gruntų bandymai, hidrogeologiniai ir geofiziniai tyrimai ir kiti.