Bandymai statine ir dinamine plokšte

Gruntų deformacinės savybės (deformacijų modulis ir kt.) nustatomas įvairiais lauko metodais. Vienas iš patikimiausių yra bandomųjų apkrovų metodas, arba bandymas statine plokšte.

Bandymai statine plokšte yra vieninteliai natūriniai bandymai, kurie leidžia gauti tiesioginius bei patikimus gruntų spūdumo rodiklius, naudojamus juostinių ar plokščių pamatų projektavime.

Dinaminės plokštės bandymas yra naudojamas žemės sankasų ir kelių pagrindo sutankinimo kokybei patikrinti. Juo nustatomas dinaminis deformacijų modulis Evd, MPa. Gauti dinaminio deformacijų modulio rezultatai naudojami įvertinant gruntų pagrindo sutankinimo laipsnį Dpr.