Bandymas dilatometru

GEOTESTUS, glaudžiai bendradarbiaudama su Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedra, įsisavino Lietuvoje analogų neturinčią įrangą – dilatometrą. Gauti duomenys leidžia įvertinti grunto tipą, savitąjį sunkį γ, rimties koeficientą K0, paskaičiuoti nedrenuotą kerpamąjį stiprį cu (moliniams gruntams), pertankinimo koeficientą OCR (moliniams gruntams), standumo modulį M, vidaus trinties kampą (smėliniams gruntams) ir kitus gruntų parametrus.