Dinaminis zondavimas

Tai lauko tyrimo metodas, leidžiantis įvertinti smėlinių gruntų tankumą. Dinaminis zondavimas dažniausiai atliekamas inžineriniuose gruntų tyrimuose, kai tenka susidurti su labai stiprių ir tankių žvyringų – smėlingų gruntų storymėmis. Dėl skaičiavimo metodikų trūkumų, tyrimų metu gauti duomenys sunkiai panaudojami tolimesniuose geotechninio projektavimo darbuose. Todėl dažnai stengiamasi DP bandymo duomenis susieti su statinio zondavimo (CPT) metu gautais rodikliais.