Gręžinių gręžimas

Atliekant inžinerinius geologinius tyrimus, gręžinių gręžimas vykdomas šalia lauko tyrimų bandymų vietų ir leidžia litologiškai aprašyti gruntą, įvertinti požeminio vandens slūgsojimo gylį, įrengti požeminio vandens matavimo daviklius ir pjezometrus, paimti suardytos ir nesuardytos sandaros tiriamo grunto bandinius ar pavyzdžius.

Gręžiniai gręžiami sraigtiniu, kalamuoju ir koloniniu būdu, priklausomai nuo to, koks yra tyrimų tikslas, būsimo statinio rūšis, tyrimų geotechninė kategorija ir grunto tipas. Taip pat, priklausomai nuo to, kokios kokybės reikalingi grunto bandiniai. Įprastai tokių gręžinių gylis siekia iki 30-35 m.