Hidrogeologiniai tyrimai

Šie tyrimai leidžia įvertinti požeminio vandens slūgsojimo sąlygas, vandeningų sluoksnių parametrus, cheminę sudėtį. Tam tikslui įrengiame gręžinius, atliekame išpumpavimo bandymus ir gautų duomenų pagrindu, juos apdorojus programine įranga, nustatome vandeningų sluoksnių pagrindinius hidrodinaminius parametrus.