Statinis zondavimas

Statinis zondavimas – tai pagrindinis lauko tyrimų metodas naudojamas Lietuvos inžinerinių geologinių tyrimų praktikoje. Statinis zondavimas – tai specialaus zondo gilinimas į grunto masyvą naudojant statinę jėgą ir pastovų greitį. Šio bandymo metu išmatuojami parametrai: kūginis stipris, šoninė trintis, porinis slėgis leidžia paskaičiuoti visą eilę grunto parametrų, kurie reikalingi vertinant gruntų savybe bei dažnai tiesiogiai naudojami polinių pamatų projektavime. Atliekant statinio zondavimo bandymą, duomenys fiksuojami nepertraukiamai, kas 1 cm. Tai leidžia aptikti labai mažus gruntų sluoksnius, linzes bei intarpus. Statinis zondavimas įgalina ištirti gruntus, kurių neįmanoma paimti gruntotraukiais nesuardžius ir nepažeidus jų gamtinės sanklodos ir fizinės būsenos.