Ekogeologiniai tyrimai

Atliekame ekogeologinius tyrimus, kitaip tariant – ūkio subjektų poveikio geologinei aplinkai įvertinimą.Prieš įsigyjant sklypą, kuriame buvo ar yra vykdoma ūkinė veikla, atliekame preliminarų „due diligence“ teritorijos galimo užterštumo vertinimą (rekognoskuotė).