Kauno Oro uosto terminalas

Atliktos paslaugos:

UAB „Geotestus” pagal VĮ „Lietuvos oro uostai“ užsakymą atliko Transporto paskirties pastato, oro uosto terminalo, Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, rekonstrukcijos projekto, gruntų projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus.  Šių projektinių inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų tikslas nustatyti ir įvertinti statybos sklypo inžinerines geologines sąlygas transporto paskirties statinio statybos pagrindimui, projektiniams pasiūlymams, statybos būdui ir statinio projektui rengti. Pagal statinio kategoriją šis statinys yra priskirtas ypatingiems statiniams.

Laikotarpis:

2019 m.