Naftos perdirbimo įrenginio kapitalinis remontas

Atliktos paslaugos:

UAB „GEOTESTUS“ pagal D2RT engineering užsakymą atliko sklypo Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav. projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrimai atlikti projektuojamo naftos perdirbimo įrenginio KT (krosnies Kr-102) pakeitimui.  Tyrimų tikslas nustatyti tiriamosios vietovės inžinerines geologines sąlygas, gauti fizikinių ir mechaninių savybių rodiklius reikalingus pamatų projektavimui.  

Laikotarpis:

2022