Senasis Arsenalas

Atliktos paslaugos:

Parengtas pamatų techninis darbo projektas, atlikta statinių ir privažiavimo kelių statybos techninė priežiūra bei užsakovo konsultavimas

Laikotarpis:

2014-2016