Tautos namai, Vilnius

Atliktos paslaugos:

Pastato tyrimai.

Laikotarpis:

2022