Tautos namai, Vilnius

Atliktos paslaugos:

UAB „Geotestus” pagal UAB „Cloud architektai“ užsakymą atliko kultūros paskirties pastato – Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ V. Mykolaičio – Putino g. 5, Vilniuje, statybos aikštelės gruntų projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrimų tikslas nustatyti ir įvertinti statybos sklypo inžinerines geologines sąlygas suplanuotų statinių rekonstravimo ir statybos pagrindimui, projektiniams pasiūlymams, statybos būdui ir statinio projektui rengti. IGG tyrimus sudarė du darbų etapai: lauko tyrimai ir laboratoriniai grunto bei požeminio vandens tyrimai.

Laikotarpis:

2020