Telšių vėjo elektrinių parkas

Atliktos paslaugos:

UAB „GEOTESTUS“ pagal UAB „Telšių vėjo parkas“ užsakymą atliko projektuojamų vėjo elektrinių sklypų projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. Tyrimų tikslas nustatyti ir įvertinti statybos sklypo inžinerines geologines sąlygas suplanuotų statinių statybos pagrindimui, projektiniams pasiūlymams, statybos būdui ir statinio projektui rengti. Projektuojami statiniai tai vėjo elektrinės, kurie pagal statinio kategoriją yra priskirti ypatingiems statiniams

Laikotarpis:

2022-2023 m.